Afati i provimeve dhjetor për absolventë

Lajmërohen studentët e F.I.M.K-ut  , se lejohet afati i dhjetorit për apsolventë.  Studentët kanë të drejtë të hyjnë në një provim.

Paraqitja e provimit bëhet prej datës: 1/12/2015 deri më 7/12/2015

Provimi do të mbahet me datën 8/12/2015.

Departamenti Makineri Industriale nga ora 1300

Departamenti Informatikë Inxhinierike nga ora 1500

Vërejtje: Notimi në SEMS përfundon me datën 15/12/2015

Dekani i FIMK

Prof. Dr. Hakif Zeqiri