“Kimia ushqimore”, me Prof. Dr. Rozana Troja, mbahet me datën 13.11.2015

Njoftohen studentët e nivelit të sudimeve Master (vitit i dytë) se, ligjëratat në lëndën: “Kimia ushqimore”, me Prof. Dr. Rozana Troja, mbahen me datën 13.11.2015  (E premte) prej orës 8:00. Ligjëratat mbahen në sallën LU.

Po ashtu, njoftohen studentët e nivelit të sudimeve Master (vitit i parë) se, ligjëratat në lëndën: “Inxhinieria biokimike”, me Akademik i Asoc. Ilirjan Malollari, mbahen me datën 13.11.2015 (E premte) prej orës 8:00. Ligjëratat mbahen në sallën 125.