Universiteti Waseda nga Japonia ofron bursa të nivelit të doktoratës

Universiteti Waseda nga Japonia nëpërmjet programit të veçantë për studentët e Kosovës ofron bursa të studimit të nivelit të doktoratës.

Afati për aplikim zgjat deri më 29 janar 2016. Më shumë informacion mund të gjeni në faqen e internetit :