Rezultatet në lëndën: Kontabiliteti i menaxhmentit

Kliko këtu: Rezultatet e testit-K.M