Orari i modifikuar i provimeve për afatin e janarit

Afati i paraqitjes së provimeve fillon më 04.01.2016 dhe mbaron më 11.01.2016.

Kliko këtu: Viti I (1)

Kliko këtu: Viti II (1)