Rezultatet e provimit nga lënda: Marketingu, mbajtur me 22.01.2016

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi i mbajtur më 22.01.2016 në lëndën “Marketingu”

Kliko këtu: Rezul e provimit nga Marketingu,22.01.2016