Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe I – Parashkollor

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi me shkrim në lëndën “Gjuha shqipe I” – Parashkollor.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe I – Programi Parashkollor – janar 2016