Rezultatet nga testi i dytë vlerësues nga lënda “Kontabiliteti i menaxhmentit”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga testi i dytë vlerësues nga lënda “Kontabiliteti i menaxhmentit”, mbajtur më 19.01.2016.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të II-K.M (1)