Studentët me SEMS të UP-së, se nga data 08.01.2016 deri më 20.02.2016 mund të regjistrojnë semestrin

Nga data 08.01.2016 deri më 20.02.2016, studentë me SEMS të UP-së, do të mund të bëjnë regjistrimin e semestrit dimëror dhe veror.

Kliko këtu: Njoftim per mundesi regjsitrimi te SD dhe SV 2015-16