Konkurs – Zyrtar për Analiza Laboratorike TI/480

Këtu mund të gjeni konkursin për plotësimin e vendit të punës në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore. Titulli i pozitës: Zyrtar për Analiza Laboratorike TI/480.

Kliko këtu: Zyrtar pë Analiza Laboratorike-Konkursi