Provimi i lëndës Komunikimi në edukim do të mbahet të dielën, më 14.2.2016, në orën 12:00, salla SO2.

Provimi i lëndës Komunikimi në edukim do të mbahet të dielën, më 14.2.2016, në orën 12:00, salla SO2.