Provimi në lëndën “E drejta kushtetuese”, mbahet me 13 shkurt 2016

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi në lëndën “E drejta kushtetuese”, mbahet me 13 shkurt 2016, në ora 11:00.