Provimi në “Hyrje në psikologji”, për Programin Parashkollor, do të mbahet të mërkurën, më 10.2.2016, në orën 11:00, salla SO2.

 

Njoftohen studentët se provimi nga lënda “Hyrje në psikologji”, për Programin Parashkollor, do të mbahet të mërkurën, më 10.2.2016, në orën 11:00, salla SO2.