Rezultatet e provimit nga lënda “Statistikë”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi në lëndën “Statistikë”

Kliko këtu: Rezultatet e provimit Statistike, Janar 2016! (2)