Rezultatet e provimit nga lënda “Sociologjia juridike”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Sociologjia juridike”, mbajtur më 05.02.2016.

Kliko këtu: Rez.Provim Sociologjia Juridike mbajtur 05.02.2016