Rezultatet nga testi në lëndën “Mikroekonomia I”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga testi i mbajtur në lëndën “Mikroekonomia I”

Kliko këtu: Rezultatet e testit Mikroekonomia I.