Afat shtesë për regjistrimin e semestrit për studentët e FGJT-së dhe FSHT-së

Njoftohen studentët e FGJT-së dhe FSHT-së (qendra në Mitrovicë), se është zgjatur afati për regjistrimin e semestrit veror.  Për këtë qëllim SEMS-i do të jetë i hapur prej 15 mars 2016 deri më 18 mars 2016.