Afat shtesë për regjistrimin e semestrit veror (FGJT dhe FSHT)

Njoftohen studentët e FGJT-së dhe FSHT-së (qendra në Mitrovicë), se është zgjatur afati për regjistrimin e semestrit veror.   Ky afat fillon më 22.03.2016 dhe përfundon më 08.04.2016.

Luten studentët që t’i përmbahen këtij afati sepse nuk do të ketë zgjatje tjetër të afatit, pavarësisht kërkesave.