Afat shtesë për regjistrimin e semestrit veror

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) për hapjen e një afati shtesë për regjistrim të semestrit veror të vitit akademik 20015/16. Afati shtesë fillon më 07 mars dhe vazhdon deri më 11 mars 2016. Luten studentët që ta shfrytëzojnë këtë afat, meqë në të kundërtën më vonë nuk do të mund ta regjistrojnë semestrin.