Lejohet afati i provimeve për absolventët e nivelit master

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” se Senati ka lejuar afatin e provimeve për absolventë (niveli master), për çka do të hapet edhe sistemi i SEMS – it.

Paraqitja e provimeve do të bëhet prej 23 deri më 28 mars 2016.