Orari i provimeve të prillit

Lajmërohen studentët dhe mësimdhënësit e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore se, provimet e afatit të prillit 2016 mbahen në dy termine. Termini i parë (I) mbahet më 21.04.2016, prej orës 14:00, ndërsa termini i dytë (II)28.04.2016, prej orës 14:00.

Mësimdhënësit janë të obliguar që provimin e njëjtë ta mbajnë në të dy terminet. Studentët i kanë paraqitur dy provime, atyre ju mbetet të përcaktohen se cilin termin për cilin provim do e shfrytëzojnë.