Prezantim për legjislacionin minerar në Kosovë

Ekspertët e “Sharrcem-it”, do të bëjnë një prezantim gjithëditor për legjislacionin minerar në Kosovë.

Për më tepër detaje kliko këtu: 07.04.2016_Lajmerim SharrCem_Prezantim