Provimi në lëndën “Sociologjia” është shtyer dhe do të mbahet më 26 shtator

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi në lëndën “Sociologjia” është shtyer dhe do të mbahet më 26 shtator (e hëne) 2016, nga ora 10:00!