Rezultatet nga testi i parë në lëndën “Analiza e pasqyrave financiare”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga testi i parë në lëndën “Analiza e pasqyrave financiare”, për vitin e tretë në BFK.

Kliko këtu: rez_k-1s_apf_mitrovice_14-12-2016-1