Vendimi për përfituesit e bursave pas shqyrtimit të ankesave

Këtu mund ta gjeni vendimin për përfituesit e bursave pas shqyrtimit të ankesave në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu: Vendim per Bursa- Fakulteti i Edukimit