Vendimi për përfituesit e bursave pas shqyrtimit të ankesave

Këtu mund ta gjeni vendimin për përfituesit e bursave pas shqyrtimit të ankesave në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike.

Kliko këtu: Vendim per Bursa FIMK