Video Presentation

Konkursi për pranimin e studentëve shpallet të hënën (10.07.2017)

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar për aplikim në programet studimore të fakulteteve në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, se konkursi për pranimin e studentëve të ri për vitin akademik 2017/18 në nivelin bachelor do të hapet me datë 10.7.2017 dhe do të mbyllet me datë 17.7.2017. Kandidatët e interesuar njoftohen se me datë 29.07.2017 hapet konkursi edhe për këto programe: Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (1.Inxhineri dhe Teknologji Ushqimore, 2. Teknologji, Specializimi: Inxhineri Kimike dhe Specializimi: Inxhinieri e Mjedisit). Fakulteti i Gjeoshkencave (1.Xehetari).

Informatat më të detajuara do t’i mësoni nga konkursi, i cili do të publikohet vetëm në Ueb-faqen zyrtare të Universitetit www.umib. net.