Ftoheni të bëheni pjesë e klubit të gjuhës angleze

Ftohen studentët e Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë që të bëhen pjesë e klubit të gjuhës angleze. Studentët kanë mundësi që të mësojnë anglisht nga një studente amerikane që do të qëndroj në Mitrovicë deri në qershor 2018.

Për t’u bërë pjesë e këtij klubi klikoni në: Open Call