Ftoheni të merrni pjesë në ligjëratën “Sundimi i ligjit-pse aq shumë nga ne respektojmë ligjin?

Njoftohen të gjithë të interesuarit se, me datë 2 nëntor ditë  e enjte nga ora 10:00,  të marrin pjesë në ligjëratën publike me titull: “Sundimi i ligjit-pse aq shumë nga ne respektojmë ligjin? – të Prof.Dr. Remizje Istrefi.

Ligjërata është pjesë e serisë së ligjëratave publike “Qeverisja ka rëndësi” të organizuar nga OSBE  dhe Fakulteti Juridik i UMIB.