Ftoheni të merrni pjesë në simulim për procesin e votimit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon një simulim të procesit votues me studentët (votues për herë të parë) të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë. Simulimi mbahet më 6 tetor 2017 në sallën SO1, prej orës 13:00. Ftoheni të merrni pjesë!