Lista e studentëve sipas grupeve

Këtu mund ta gjeni listën e studentëve të ndarë në grupe në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu: Grupet