Lista e studentëve të vitit të dytë sipas grupeve

Këtu mund të gjeni listën e studentëve të vitit të dytë (parashkollor) të ndarë në grupe.

Kliko këtu: Viti 2 parashkollor