Njoftim për anulim konkursi në Fakultetin Juridik

Këtu mund ta gjeni njoftimin për anulimin e konkursit në Fakultetin Juridik.

Kliko këtu: Njoftimi për anulim