Njoftim për kandidatët e suksesshëm për staf akademik në konkursin e shpallur më 22.06.2017

Këtu mund ta gjeni njoftim për kandidatët e suksesshëm për staf akademik në konkursin e shpallur më 22.06.2017.

Kliko këtu: Njoftim për kandidatët e suksesshëm për staf akademik në konkursin e shpallur më 22.06.2017