Rezultatet e provimit në “Statistikë”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në “Statistikë” për të dy programet.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit nga lënda e Statistikës, Departamenti – Menaxhment dhe Informatikë 30092017

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda e Statistikës – Departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet 30092017