Shtyhet afati i regjistrimit të kandidatëve të pranuar në UMIB

Njoftohen kandidatët që janë pranuar në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë në afatin e parë dhe të dytë, e të cilët nuk janë regjistruar që këtë mund të bëjnë deri më 6 tetor 2017.