Vendimi për transferimin e studimeve

Këtu mund ta gjeni vendimin për transferimin e studimeve në Fakultetin Juridik.

Kliko këtu: Vendimi për transferim