Njoftim për konsultime

Konsultimet në lëndët Gjuhë shqipe I dhe Gjuhë shqipe II mbahen të mërkurën, më 15.11.2017, prej orës 10:30.