Rezultatet e kolekviumeve në “Kontabilitet i menaxhmentit” dhe “Analiza e pasqyrave financiare”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e kolekviumeve në “Kontabilitet i menaxhmentit” dhe “Analiza e pasqyrave financiare” .

Kliko këtu: Rez_K1__KM_Mitrovicë (1)

Kliko këtu: Rez_K1_APF_Mitrovicë (1)