Rezultatet e kolekviumit në “Analiza e pasqyrave financiare” dhe “Kontabiliteti i menaxhmentit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e kolekviumit në lëndën “Analiza e pasqyrave financiare” dhe “Kontabiliteti i menaxhmentit”.

Kliko këtu: Rez_K1__KM_Mitrovicë

Kliko këtu: Rez_K1_APF_Mitrovicë