Ftesë për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese

Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e nominimeve të kandidatëve për emërimin e gjyqtarëve  të Gjykatës Kushtetuese, në pajtim me nenet 6 dhe 7,  të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (Nr. 2008/03-L-121), fton Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucionet gjyqësore, fakultetet juridike, Odën e Avokatëve, Shoqatën e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve, partitë politike, personat e tjerë relevantë juridikë dhe individët, që të propozojnë kandidatë për zgjedhjen e një gjyqtari të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Kliko këtu: Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese_Ripublikimi_14122017_03012018 (1)