Vendimi për transferimin e notave

Këtu mund ta gjeni vendimin për transferimin e notave në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu: Njoftimi per transfer te notave – Edukim