Rezultatet e testit I dhe II nga lënda “Mjedisi i biznesit”

Rezultatet e testit I dhe II nga lënda “Mjedisi i biznesit”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të I dhe II