SEMS-i për paraqitjen e provimeve hapet prej 09 janar 2018 deri më 15 janar 2018

Ju njoftojmë se SEMS-i për paraqitjen e provimeve hapet prej 09 janar 2018 deri me 15 janar 2018.