Njoftim për afatin e marsit

Njoftohen studentët e vitit të fundit-absolventë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike se mund t’i nënshtrohen një provimi në afatin e muajit mars.

Provimet e muajit mars do të mbahen më 16.03.2018  nga ora 13.00:

Hapja e SEMS-it për paraqitjen e provimeve për afatin e muajit mars do të bëhet nga data 09.03.2018 deri më 14.03.2018.