Njoftim për zgjatjen e konkursit për dy vende të lira pune

Këtu mund ta gjeni njoftimin për zgjatjen e konkursit për dy vende të lira pune.

Kliko këtu: Njoftim per zgjatjen e afatit