Sesion informues për certifikim të gjuhës angelze

Këtu mund ta gjeni njoftimin për sesionin informues për certifikim të gjuhës angelze.