FTU Puntoria

U mbajt punëtoria “Kontrolli i aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme”

Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore u mbajt punëtoria, “Kontrolli i aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme – parandalimi i humbjeve në proceset industriale”.

Për stafin akademik dhe studentët ligjëruan, inxh. Nezakete Hakaj, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  dhe inxh. Carlo Ferrari, ekspert ndërkombëtar.