Njoftim për bursa nga Bundestagu gjerman

Bundestagu gjerman shpërndan çdo vit Bursa Ndërkombëtare të Parlamentit (IPS) për absolventa, të cilët janë të interesuar në politikë.

Programi zgjatë nga 1 marsi der më 31 korrik 2019. Dokumentat e aplikimit mund të dorzohen deri më 30 qershor 2018 në Ambasadën Gjermane në Prishtinë.

 Informata më të hollësishme mund të lexoni në dokumentin e bashkangjitur.

Kliko këtu: 3_Bewerbungsbogen 2019_alle_Länder_außer_USA_Kanada_und_Frankreich_20171221

Kliko këtu: 2019_IPS_Flyer_210x594_albanisch_kosovo_web

Kliko këtu: 2019_IPS_Flyer_210x594_serbisch_kosovo_web

Kliko këtu: WI 4_IPS_Informationsblatt-2019