Njoftim për orarin e provimit në lëndën Gjuhë shqipe I

Provimi në lëndën Gjuhë shqipe I do të mbahet më 30.4.2018, në orën 12:00, në sallë A1.